Bilangan Pelajar Mengikut Tahun Pengajian 
Bil. Program Bidang Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Jumlah
1 UR4521001-KEJURUTERAAN METALURGI DIPLOMA KEJURUTERAAN 51 52 28 0 131
2 UR6524001-KEJURUTERAAN KIMIA SARJANA MUDA KEJURUTERAAN 110 105 84 44 343
3 UR6524002-KEJURUTERAAN POLIMER SARJANA MUDA KEJURUTERAAN 7 40 55 34 136
4 UR6524003-KEJURUTERAAN PERTANIAN SARJANA MUDA KEJURUTERAAN 27 15 26 18 86
5 UR6527001-KEJURUTERAAN BAHAN SARJANA MUDA KEJURUTERAAN 50 30 90 110 280
6 UR6524004-TEKNOLOGI MAKANAN SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 45 52 43 52 192
7 UR6524005-PROSES KIMIA INDUSTRI SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 16 35 27 52 130
8 UR6524006-BIOTEKNOLOGI INDUSTRI SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 20 31 32 45 128